a eredua
 

IKUSI, IKUSI HAN

ZER EGIN DUGU? “Ikusi, ikusi han...” kantaren moldaketa.

aurkibidea

1. Interesgunea

Animalien inguruan ari ginela, haur batzuek etxean txakur bat dutela esan digute, beste batzuek katua.

 

2. Motibazioa (talde handian)

“Ikusi, ikusi han...” audioa (elefantea) kanta entzuteko eskatu diegu: dokumentuaOngi entzun. Animaliarik entzun al duzue abestian?” Ikasle batzuek kanta ezagutzen zuten eta berehala “elefantea” entzun dutela esan digute. Ondoren, haiekin kanta abestu eta antzeztu dugu.

Ikasleei zein maskota dituzten galdetu diegu. Horrela, aurrezagutzak aktibatzen hasi gara.

 

3. Aurrezagutzak aktibatzeko (talde handian, korroan)

3.1. Gaiaren inguruan

a) Animalien izenak eta haien bizilekua aipatu ahala, horma-irudian behar adina zutabe egin ditugu, baina zutabeetan ez dugu izenbururik jarri.

ETXEKO ANIMALIAK

BASERRIKO ANIMALIAK
OIHANEKO ANIMALIAK
BASOKO ANIMALIAK

 

 

 

     

 

Leku ezberdinetako animaliak esan ahala, animalia bakoitzaren izena zegokion zutabean idatzi dugu: “Animalia hauek zergatik daude zutabe honetan eta ez beste zutabe horretan?”, “Non bizi dira animalia hauek?”, “Eta beste horiek?”...

“Eta gure maskota?”, “Non bizi da Bernardi ardia?”, “Eta bere familia?”... Gure maskotaren irudia Baserriko animaliak izeneko zutabean jarri dugu.

Bukaeran, zutabe bakoitzari izena eman diogu: “Hauek etxeko animaliak dira, hauek baserrikoak, beste hauek oihanekoak, eta hemen basoko animaliak dituzue”.

 

b) Non egituraren inguruan: zer dago leku bakoitzean?

“Non bizi da Bernardi ardia?”, “Baserrian, ezta?”, “Eta baserrian, non bizi ote da?”, “Larrean?”, “Elefantea teilatu gainean bizi da?”, “Eta txoria zeren gainean bizi ote da?”.

 

c) Animalien gorputz atalen inguruan.

Muturra-mokoa-tronpa: Zutabeetan idatzitako animaliak behatu ditugu. “Guk sudurra dugu?”, “Zer du elefanteak?”, “Eta txoriak zer du?”, “Eta txakurrak?” Animaliaren izenaren ondoan, muturra, mokoa edo tronpa txiki bat marraztu dugu. Haurrek ekarpenak erdaraz egin dituzte eta guk euskarara itzuli ditugu.

hormirudia

 

3.2. Zer egin erabaki (lehendabizi talde handian eta ondoren txikietan)

Kanta azkar ikasi dutenez: “Eta kantan beste animaliak sartuko bagenitu?”...

Talde txikietan jarri dira eta talde bakoitzak animalia bana aukeratu du. Aukeraketa horma-irudian idatzi dugu.

 

4. Zertarako egin erabaki (talde handian, korroan)

3 aukera eman dizkiegu eta guztiak egin nahi dituztela esan digute: kasetean grabatu, aitatxo eta amatxori abestu, txikitxoei abestu.

Nola egin erabaki (talde handian, korroan).

Talde bakoitzak zer behar duen erabaki du: “Zer behar dugu?”, “Kaseta, kantaren hitza”... (bideratuta). Grabagailu bat behar dugula erabaki dugu, eta baita kantaren hitza ere.

Aukeraketak horma-irudian jaso ditugu.

 

5. Informazioa

Etxetik animalien irudiak ekartzeko eskatu diegu eta gure horma-irudian sailkatu ditugu: “Zein animalia dira etxekoak?", "Zein baserrikoak?", "Zein basokoak?" eta "Zein oihanekoak?”.

Gelako edo eskolako ipuinak: taldeka, animaliak dituzten ipuinak aukeratu eta aztertu dituzte. Ipuinetan etxeko, baserriko, oihaneko eta basoko animaliak aurkitu behar izan dituzte.

Informazioa aztertu eta, talde txikietan, animalien irudiak sailkatu ditugu: mokoa, muturra edo tronpa duten. Emaitzak talde handian partekatu ditugu.

 

6. Edukiak garatzeko

6.1. Elkarrizketa (binaka)

Bi lagunek topo egin dute, eta bakoitzak bere maskota darama. Lagun batek etxeko edo baserriko animalia darama eta besteak oihanekoa.

 

6.2. Animalia fantastikoak (banaka)

Plastilinaz animalia fantastikoak egin ditugu. Bakoitzak bere animalia fantastikoa egin du plastika txokoan. Ikasleei emandako jarraibidea hauxe izan da: “Egin tronpa(k), mokoa(k), isatsa(k), muturra(k) dituen animalia”. Bukatutakoan, gelakideei erakutsi diete. Erabili dugun ahozko ekoizpena hurrengo hau izan da: “Nire animalia fantastikoak 2 tronpa eta 3 isats ditu” audioa (lehenengo adibidea, bigarren adibidea, hirugarren adibidea).

animalia fantastikoak

animalia fantastikoak
animalia fantastikoak

 

6.3. Animalien azalak (talde txikietan)

Hasieran, taldeka aukeratu duten animaliaren azala folio batean imitatzeko eskatu diegu. Folioaren azalera arrabolaz margotu dugu, eta lehortzean, azalak gainean dituen berezitasunak –orbanak, marrak...– gehitu ditugu. Adibidez:

  Folioaren azalera Berezitasunak
dokumentua Zebraren azala Zuria (ez dugu margotu) Tenpera beltzez eta pintzelez / hatzez egindako marra beltzak.
dokumentua Dortokaren azala Berde argia Poto txiki bat hartu, tenpera berde ilunean busti eta berde argiz margotutako folioan estanpatu.

 

6.4. Kanta moldatzen (talde handian eta ondoren txikietan)

Talde handian: “Ikusi, ikusi han...” kantaren moldaketa denon artean egin dugu. Gure maskota aukeratu dugu eredutzat:

IKUSI, IKUSI HAN...

Ikusi, ikusi han,
traktore gainean,
kristo(re)n aberea
triziklo batean.
muturra aurrean
isatsa atzean,
kar, kar, kar, kar
Nor da?
Bernardi ardia da!

Talde txikietan: proiektuaren hasieran aukeratu duten animaliaren berezitasunekin moldatu dute kanta. Aldaketak dokumentua piktograma bezala sartu dituzte, hutsuneetan zegozkien irudiak marraztuta. Honako hauek izan dira taldeetan atera diren bertsioak:

IKUSI, IKUSI HAN...

Ikusi, ikusi han,
zuhaitz gainean,
kristo(re)n aberea,
triziklo batean,
muturra aurrean,
isatsa atzean,
kar,kar,kar,kar
Nor da?
Pintxa urtxintxa da!

IKUSI, IKUSI HAN...

Ikusi, ikusi han,
harri gainean,
kristo(re)n aberea,
triziklo batean,
muturra aurrean,
isatsa atzean,
kar,kar,kar,kar
Nor da?
Zooko audioa zebra da!

IKUSI, IKUSI HAN...

Ikusi, ikusi han,
sofaren gainean,
kristo(re)n aberea,
triziklo batean,
muturra aurrean
isatsa atzean,
kar,kar,kar,kar
Nor da?
Gure audioa dortoka da!

 

6.5. Animaliaren azala eta kanta (taldeka)

Animalia-azalaren atzean, taldeka asmatu duten kanta audioa (dortoka, elefantea, zebra) itsatsi dute. Gelan taldeka abestu eta grabatu ondoren, etxera eraman dute.

 

7. Ikaskuntza egiaztatzen (talde handian, korroan)

Gure horma-irudiaren behaketa egin dugu. Hasieran genekiena kolore batez idatzi dugu, eta proiektuan gehitzen joan garen informazioa beste kolore batez. Hasieran euskaraz genekiena eta orain dakiguna alderatu ditugu.

 

8. Ebaluazioa

8.1. Irakaslea: ebaluazio irizpideak

 

IKUSI, IKUSI HAN
Ikaslearen izena  
Behatu beharreko alderdiak
Hasieran
Garapenean
Amaieran
Lorpenak
Oharrak

Animalia fantastikoa deskribatzen ahalegintzen da.

         
Talde txikian kanta sortzeko orduan parte hartzen du.          
Taldean kanta abesten saiatzen da.          

 

8.2. Ikaslea: Sentimenduen taula

Haur bakoitzak proiektua baloratu du. Arbelean edo paper zuri handi batean, ikasle bakoitzak eta irakasleak beren laukia bete dute; ondoren, korroan komentatu dugu: “Gustatu zaizue?”, “Ez zaizue gustatu?”, “Zergatik?”, “Nola sentitu zarete?”, “Zergatik?”... Jasotako datuak apuntatu egin ditugu proiektuan egin beharreko aldaketak ikusteko.

SENTIMENDUEN TAULA

“Ikusi, ikusi han...” kanta
Animalia fantastikoak
Animalien azalak
KANTA BERRIA
1. IKASLEA        
2. IKASLEA        
3. IKASLEA        
IRAKASLEA        

 

NOLA BETE

Hiru margo emango dizkiegu: gorria, laranja eta berdea.

 

Oharra: Jardueren balorazioa saio bakoitzaren bukaeran egitea komeni da. Proiektuaren azken saioan jarduera guztien ebaluazioa egingo bagenu, gehiegi luzatuko litzateke.

 

DOSIERREAN SARTU BEHARREKO INFORMAZIOA

Proiektu honetan ez dute dosierrik egin, etxera kanta eraman baitute.

 

Nafarroako Gobernua / Egileak: Maider Ayerdi, Batirtze Foruria eta Rakel Santamaria / EIBZ