a eredua
 

BURUKO HURA NORK EGIN ZION JAKIN NAHI ZUEN SATORTXOA

ZER EGIN DUGU? Buruko hura nork egin zion jakin nahi zuen satortxoa ipuina landu dugu.

HOLZWARTH, Werner (idazlea), ERLBRUCJ, Wolf (irudigilea). Buruko hura nork egin zion jakin nahi zuen satortxoa Kalandraka editora, 2001/11, Elkar

Buruko hura nork egin zion jakin nahi zuen satortxoa

1. Interesgunea

Ipuin polita, modernoa, haurren gustukoa eta ezberdina delako aukeratu dugu. Ipuin honetan animaliak azaltzen dira; hortaz, ikasleek animaliekin duten lotura aprobetxatu dugu. Animalien soinuekin jolasteko aukera ere eman digu.

 

2. Motibazioa (talde handian)

Ipuina egun batzuk lehenago gelako liburutegian ikusgarri utzi dugu. Irakurri baino lehen: “Ezagutzen duzue ipuin hau?”

Formatoari erreparatu:

dokumentua Taularen lehenengo zutabea bete dugu.

 

Irakurketan

Lehenengo irakurketa

Irakurri ondoren

Hipotesien berrikusketa: hipotesiak irakurri ditugu eta bete diren ala ez ikusi dugu. Taularen hirugarren zutabea bete dugu.

Benetako izenburua: arbelean ipuinaren izenburua hizki larriz idatzi dugu. Asmatutakoa eta benetakoa alderatu ditugu: “Zein gustatzen zaizue gehiago, guk asmatu duguna ala benetakoa?”.

Bigarren irakurketa

Atal honetan zenbait animaliaren ezberdintasunak ikusi ditugu: dokumentua BEHORRA-ZALDIA, dokumentua ERBIA-UNTXIA, dokumentua AKERRA-AHUNTZA.

 

Hirugarren eta ondorengo irakurketak:

Hemen nago: ipuinean agertzen diren pertsonaien irudiak banatu dizkiegu ikasleei. Ipuina kontatzen ari ginela, haur bakoitzak, “Hemen nago” esan bitartean, egokitutako animaliaren irudia altxatu behar izan du. Hurrengo batean, animalien benetako argazkiak eman dizkiegu (dokumentua ahuntza, dokumentua behia, dokumentua erbia, dokumentua satorra eta dokumentua usoa).

Gertatuko denari aurre egin: irakurri bitartean: “Zer gertatuko ote da?”, ”Norengana joango da satorra?”, “Nola egiten du behorraren kakak?”...

dokumentua Animaliak eta onomatopeiak: animalia bakoitzaren kakak egiten duen soinua zein den irakurri dugu.

audioa USOAK: TXASTA
audioa BEHORRAK: PLOSTA-PLOSTA
audioa ERBIAK: TAR-TAR-TAR
audioa AHUNTZAK: KLASTA-KLASTA-KLASTA
audioa BEHIAK: PLOST
audioa TXERRIAK: BROT
audioa SATORRAK: PLIST

Talde txikietan onomatopeiak grabatu ditugu grabagailuan doinu ezberdinekin.

Gezurrak esaten: ipuinaren kontakizunean gezurrak esan ditugu, esaterako, beste animalia batzuen izena esan dugu, kakek egiten duten soinua aldatu dugu, bukaera aldatu dugu…

Kanta: dokumentua Mari Andresa(re)n korotza, Oskorri taldearen kanta, ikasi dugu. Kanta horrek deskribapen motzak lantzeko bidea eman digu.

Kakak alderatzen: taldeka, ipuinean agertzen diren animalien kakak egin ditugu plastilinaz. Ondoren, nolakoak diren aztertu dugu: luzeak, handiak, marroiak… Erabili dugun ahozko formula hauxe izan da: “Luzea eta marroia da/Biribila eta beltza da”… Hurrengo kontakizunetan, plastilinaz egindako kakak erabili ditugu, hots, animaliaren kaka ipuinean azaltzen zenean, haurrek plastilinazko ekoizpena erakutsi dute.

Gure animaliaren marrazkia: ikasle bakoitzak ipuinean agertzen den animalia bat aukeratu du, eta orri batean aukeratutako animaliaren irudia marraztu eta animalia horren kakaren onomatopeia idatzi du. Horretaz gain, marrazkiaren ondoan “–aren kaka” idatzi dute. Ikasle bakoitzak bere animaliaren kaka plastilinarekin egin ondoren, marrazkiaren gainean utzi dugu. Bukaeran, marrazkia erakutsi dute eta ahoz azalpen motza egin dugu. Erabili izan dugun ahozko formula hauxe izan da: “Hau (animaliaren izena) da eta (kakaren onomatopeia) egiten du”.

 

 

 

GEHIGARRIAK

Bideoa: Youtuben, eta kanoi bat erabilita, “Satortxoa” izeneko antzerkitxoa ikusi dugu.

Oharra. Bideoa eta ipuina ez dira guztiz berdinak eta bien arteko alderaketak egin ditugu.

Prozesuaren ebaluazioa:

Irakurketarekin gozatuz proiektuaren filosofia berarekin jarraitzeko, antzeko ebaluazio taula erabili dugu.

IRAKURRI BAINO LEHEN

BAI
EZ
Jarrera Gogoa azaltzen du    
Arretaz entzuten du    

Aurreikuspenak

Hipotesiak egiten ditu

   

Bere usteak adierazten ditu

   

IRAKURTZEN DUGUN BITARTEAN

   

Ulermena

Hipotesiak birformulatzen ditu

   

Galdetzen du

   

Interesa azaltzen du

   

IRAKURRI ETA GERO

Ulermena eta ekoizpena

Pertsonaiak identifikatzen ditu (*)

   

Ipuinean esaten diren ahozko zenbait formula errepikatzen du (**)

   

Ipuinarekin bat datorren marrazkia egiten du

   

 

(*) Pertsonaiaren marrazkia seinalatzen du, pertsonaiaren izena esaten du, protagonistaren izena zein den badaki…

(**) Hasiera eta bukaera formulak, ipuinean errepikatzen diren formulak, kakek lurrera erortzean egiten duten soinua…

 

(Nork egin du kaka? - ingelesez dagoen webgunea)

 

 

Nafarroako Gobernua / Egileak: Maider Ayerdi, Batirtze Foruria eta Rakel Santamaria / EIBZ