Hizkuntzekiko jarrerak

Irakasleentzako argibideak:

Ikasleei ondoko galdetegia bakarka erantzuteko eskatuko zaie. Garrantzitsua da ikasleek zintzotasunez erantzutea eta irakasleak inolako pistarik ez ematea balizko erantzunen gainean, edo galdetegiko erantzunak kontatzeko moduari dagokionez. Galdetegia bete ondoren, ikasle bakoitzak berea puntuatuko du, irakasleak emango dituen jarraibide hauen arabera:

Jarreren galdetegia puntuatzeko jarraibideak:

1.- 1., 2., 4., 10., 12., 13., 14., 15., 18., eta 19. galderei emandako erantzunak positibotzat hartuko dira. Erantzun positibo bakoitzaren alboan (1., 2., 4., 10., 12., 13., 14., 15., 18., eta 19. galderakoak),  1etik 5era lortutako balioak  jasoko dira, kanpoko ertzean, (+) gehi markarekin. Balore horiek batuko dira eta ateratako zifra orrialdearen bukaeran idatziko da (+ zeinuarekin)

2 .- 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 16., 17., eta 20. galderei emandako erantzunak negatibotzat hartuko dira. Erantzun negatibo bakoitzaren alboan (3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 16., 17., eta 20. galderakoak),  1etik 5era lortutako balioak jasoko dira, kanpoko ertzean, erantzun bakoitzaren ondoan, (-) minus markarekin. Balore horiek batuko dira eta ateratako zifra orrialdearen bukaeran idatziko da (- zeinuarekin).  Ateratako zifra orrialdearen bukaeran idatziko da (- zeinuarekin), balore positiboen zifraren azpian.

3 .- Azkenik, galdetegiaren puntuazioa honela kalkulatuko da: balio positiboaren zifra (+) ken negatiboarena (-). Horixe izanen da galdetegian lortutako puntuazioa.

Zifra hori orriaren goialdean idatziko da, eskuin aldean (biribil bat jarriko zaio).

Ikasleen puntuazioa interpretatzeko hauxe hartuko dugu kontuan: jarrera negatiboenak  -40 puntutik hurbilen daudenak dira eta positiboenak, aldiz, +40 puntutik hurbilen daudenak, baldin eta galdera guztiei erantzun bazaie. Jarraitu irakurtzen

Hizkuntz aniztasuna Europan: balorazioa

Jarraian, bi irakasleren balorazioak zein beren ikasleen hausnarketak dituzue, blogeko “Hizkuntza aniztasuna Europan” ariketa ikasleekin egin ondoren.

HIZKUNTZA ANIZTASUNA EUROPAN 


Ikasleen interesa eta parte hartzea: Europako gaian murgilduta gaudelako aukeratu dugu gai hau. Ikasleek interesa erakutsi dute eta taldeka parte hartu dute.

Ikasleen hausnarketa: Europan hizkuntza asko daudela ikusi dute. Espainiakoak ezagutzen zituzten, baina handik aurrera, gutxi.

Irakaslearen sentsazioa: ariketa honetatik ikasi dutena Europan hizkuntza aniztasuna dagoela izan da. Ez genuen beste helbururik jarri hizkuntzak jakitea zaila zela bagenekielako.

Egilea: Rexu Urrutia, LHko 6. maila (29 ikasle),Tafallako Ikastola.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ikasleen interesa eta parte hartzea: handia. Normalean jolas gutxi egiten ditugu ordenagailuarekin eta gustura aritzen dira halakoetan. Bestalde, geografia ere nolabait interesatzen zaienez, euskara eta geografia ikasgaiak elkartu eta gustura aritu dira. Europako estatu eta hiriburuen joko interaktiboarekin batera egin dugu ariketa eta oso ongi aritu dira.

Ikasleen hausnarketa: hizkuntza aniztasunak arreta eman die, hau da, orain arte estatu bakoitza hizkuntza bakarrarekin lotzen zuten eta bitxia iruditu zaie. Aldi berean, hainbeste hizkuntza existitzen zirenik ez zekiten.

Irakaslearen sentsazioa: oso positiboa izan da ariketa; alde batetik, Europako panorama linguistikora hurbilpen ttiki bat egiteko eta horrela haien mikromundutik ateratzeko. Bestetik, oso aberasgarria izan da ikasleek haien ama hizkuntza baloratzeko eta berebiziko garrantzia duela ohartzeko.

Aitziber Iglesias, DBHko 1. maila (6 ikasle), Zugarramurdiko Eskola.

Hizkuntza aniztasuna Europan

Ikasleentzako argibideak

Lehiaketa: Europako hizkuntzak

Irabazlea: puntu gehien lortzen duen taldea.

Puntuak lortzeko modua: mapari begira, zerrendatu ezagutzen dituzuen estatuen izenak. Estatu bakoitzean mintzo den hizkuntza bat baino gehiago aipatzen baldin baduzue: 2 puntu (mintzo den beste hizkuntza bakoitzeko puntu 1 gehiago).

Jarraitu irakurtzen

Erruleta

Hasmentako oharra

Hizkuntzen eta euskararen inguruan ere, topiko eta aurreiritzi asko ditugu. Ariketa honekin ikasleei informazioa zabaldu nahi diegu gizartean dabiltzan hainbat uste erdi ustel argitzeko asmotan.

Atal bakoitzak bere azalpena du, irakasle bakoitzak egokitu beharko du azalpena unearen, ikastaldearen eta egoeraren arabera.

Ariketa taldeka egin ondoren, erantzunei buruz solastea gomendatzen dugu. Une honetan irakasleak lan aktiboa beteko du.

Jarraitu irakurtzen