HIZKUNTZEN PORTFOLIO EUROPARRA (HPE)

PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS (PEL)

Bigarren Hezkuntza / Educación Secundaria

 

 

Esperimentazio taldea

Grupo de experimentación

 
1. Dokumentu teorikoak / Documentos teóricos
2. Dokumentu praktikoak / Documentos prácticos
3. Artikuluak eta txostenak / Artículos y ponencias
 
 
 

Loturak

Enlaces