probak

irudiak estekekin

A-Z galdera jokoa

2

Ikusi letrak, identifikatu eta bete falta diren hitzak.

%E9%B0%E6%EB%E2%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C0%FD%E1%F1%FD%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%AE%E2%AC%DB%F9%E7%E1%FB%B2%FE%F7%E6%E0%F3%F9%BE%B2%FB%F6%F7%FC%E6%FB%F4%FB%F9%F3%E6%E7%B2%F7%E6%F3%B2%F0%F7%E6%F7%B2%F4%F3%FE%E6%F3%B2%F6%FB%E0%F7%FC%B2%FA%FB%E6%E8%F3%F9%BC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A1%BE%B0%F6%E7%E0%F3%E6%FB%FD%FC%D5%F3%FF%F7%B0%A8%A0%A6%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%C6%E7%E0%FC%E1%B0%A8%A3%BE%B0%E1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%E1%FA%FD%E5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%FB%E6%FB%FC%F7%E0%F3%E0%EB%B0%A8%E9%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FE%E7%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%D1%FE%E7%F7%B0%A8%A6%A2%BE%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%F7%E1%E1%F3%F5%F7%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%EF%BE%B0%E5%FD%E0%F6%E1%D5%F3%FF%F7%B0%A8%C9%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D3%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%F3%E7%E0%E0%F7%F3%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%F3%F5%F4%F3%F5%F3%F5%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D0%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%F0%F7%FE%F3%E7%FC%F3%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%F3%F5%F3%F5%F3%F5%F5%F3%F5%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D1%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D6%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D7%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D4%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D5%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DA%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DB%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D8%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D9%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DE%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DF%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DC%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0C%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DD%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C2%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C3%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C0%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C1%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C6%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C7%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C4%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C5%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%CA%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%CB%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C8%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%CF%BE%B0%FB%E1%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%A3%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D0%E7%E6%E6%FD%FC%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%D5%FD%E0%F6%F7%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F9%B0%BE%B0%E0%F7%E2%F7%F3%E6%D3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%E1%B0%A8%B0%D3%D0%D1%D6%D7%D4%D5%DA%DB%D8%D9%DE%DF%DCC%DD%C2%C3%C0%C1%C6%C7%C4%C5%CA%CB%C8%B0%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D3%F4%E6%F7%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%F3%E1%F7%C1%F7%FC%E1%FB%E6%FB%E4%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E4%F7%E0%E1%FB%FD%FC%B0%A8%A0%BE%B0%FF%FD%F6%F7%D0%FD%F3%E0%F6%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%FF%E1%F5%E1%B0%A8%E9%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F3%F6%EB%B0%A8%B0%C2%E0%F7%E1%E6%AD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%D9%FE%FB%F9%B2%F7%F5%FB%FC%B2%FA%F3%E1%E6%F7%F9%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%F3%E2%E2%F7%FC%B0%A8%B0%D3%E7%E0%E0%F7%E0%F3%B2%F7%F5%FB%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%E2%FE%EB%B0%A8%B0%D7%E0%F3%FC%E6%E8%E7%FC%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F0%FF%FB%E6%B0%A8%B0%D0%FB%F6%F3%FE%FB%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%E6%F7%E0%D1%FD%F6%F7%B0%A8%B0%D7%FF%F3%FC%B2%E1%F3%E0%F0%FB%F6%F7%B2%F9%FD%F6%F7%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%D1%FD%F6%F7%B0%A8%B0%C1%F3%E0%F0%FB%F6%F7%B2%F9%FD%F6%F7%F3%B2%F7%E8%B2%F6%F3%B2%E8%E7%E8%E7%F7%FC%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D5%F3%FF%F7%DD%E4%F7%E0%B0%A8%B0%D8%FD%F9%FD%F3%B2%F3%FF%F3%FB%E6%E7%B2%F6%F3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%F7%E5%C5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%DA%FB%E6%E8%B2%F0%F7%E0%E0%FB%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%C5%FB%E6%FA%B0%A8%B0%DA%F3%E1%E6%F7%FC%B2%F6%F3%B2%B7%A3%BF%BA%E0%F7%BB%F9%FB%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%FC%E6%F3%FB%FC%E6%B0%A8%B0%B7%A3%B2%FE%F7%E6%E0%F3%B2%F6%F3%E7%F9%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%F3%E1%E1%B0%A8%B0%D3%E7%E0%E0%F7%E0%F3%B2%F7%F5%FB%FC%B2%FA%E7%E0%E0%F7%FC%F5%FD%B2%FA%FB%E6%E8%F3%E0%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F6%FB%F1%F3%E6%F7%C5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%D7%FF%F3%FC%B2%FA%FB%E6%E8%B2%F0%F3%E6%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%C2%E0%FB%FF%F7%E0%F3%FC%B3%B2%DE%F3%F5%E7%FC%F5%F3%E0%E0%FB%F3%B2%FA%F3%E7%B2%F6%F3%A8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%F7%E5%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%D9%FE%FB%F9%B2%F7%F5%FB%FC%B2%F8%FD%F9%FD%B2%F0%F7%E0%E0%FB%F3%B2%FA%F3%E1%E6%F7%F9%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DA%F3%E1%B0%A8%B0%B7%A3%B2%F3%E1%FF%F3%E6%E7%B2%F7%E6%F3%B2%B7%A0%B2%FA%E7%E6%E1%B2%F7%F5%FB%FC%B2%F6%E7%E8%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%C1%F3%E0%F0%FB%F6%F7%BF%F9%FD%F6%F7%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%D3%F5%F3%FB%FC%B0%A8%B0%DB%F9%E7%E1%FB%B2%F0%F7%E0%E0%FB%E0%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%E3%E7%FB%E0%F7%F6%D3%F1%F1%F7%E1%E1%D9%F7%EB%B0%A8%B0%C1%F3%E0%F0%FB%F6%F7%BF%F9%FD%F6%F7%F3%B2%F6%F7%E0%E0%FB%F5%FD%E0%E0%F7%E8%F9%FD%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%DE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B0%A8%B0%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E8%FB%FD%F3%B2%FA%FD%FC%F7%FC%B2%F0%FB%FE%F3%B2%E8%F7%FC%F0%FB%FE%E6%E8%F3%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%D9%FE%FB%F9%B2%F7%F5%FB%FC%B2%F8%FD%F9%FD%F3%B2%FA%F3%E1%E6%F7%F9%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%E1%B0%A8%B0%DA%E7%E6%E1%F7%F5%FB%E6%F7%F3%F9%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F3%E6%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F3%E6%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%E1%B0%A8%B0%D3%E1%FF%F3%F9%F7%E6%F3%F9%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%D6%F7%FC%F0%FD%E0%F3%BF%FF%E7%F5%F3%B2%BA%FF%FF%A8%E1%E1%BB%BE%B2%F7%F6%FD%B2%F0%F7%E1%E6%F7%FE%F3%B2%F7%E2%F7%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%F7%C0%FD%E7%FC%F6%B0%A8%B0%D0%FB%E0%F3%B2%F0%F3%F9%F3%E0%E0%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FD%E5%C0%FD%E7%FC%F6%E1%B0%A8%B0%D0%FB%B2%F0%FB%E0%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%DB%E0%E7%F6%FB%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%DB%E0%E7%F6%FB%E0%FB%F9%B2%F7%E8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C5%E0%FD%E6%F7%B0%A8%B0%DA%FB%E6%E8%B2%E8%E7%E8%F7%FC%F3%B2%FB%F6%F3%E6%E8%FB%B2%F7%E6%F3%B2%D7%E0%F3%FC%E6%E8%E7%FC%F3%B2%E1%F3%F9%F3%E6%E7%B2%F6%F7%E8%F3%F9%F7%E8%E7%BC%B2%D6%E7%F6%F3%B2%FB%E8%F3%FC%F7%E8%B2%F5%F7%E0%FD%BE%B2%D3%E7%E0%E0%F7%E0%F3%B2%F7%F5%FB%FC%B2%E1%F3%F9%F3%E6%E7%B2%F6%F7%E8%F3%F9%F7%E8%E7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%E6%DC%F7%E6%E5%FD%E0%F9%B0%A8%B0%D0%F3%F9%F3%E0%E0%FB%F9%B2%F0%F7%FA%FB%FC%B2%F8%FD%F9%F3%E6%E7%B2%F6%F7%E8%F3%F9%F7%E8%E7%B2%F8%FD%F9%FD%B2%FA%F3%E7%B2%FB%FC%E6%F7%E0%FC%F7%E6%B2%F9%FD%FC%F7%EA%FB%FD%F9%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F1%F1%F7%E1%E1%F7%E1%B0%A8%B0%DD%FC%F6%FD%B3%EE%D3%E2%F3%E0%E6%F3%B3%EE%C2%E0%FB%FF%F7%E0%F3%FC%B3%EE%DD%E1%FD%B2%FD%FC%F6%FD%B3%EE%D0%FB%E0%FB%F0%FB%FE%F3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%F3%FB%FE%E7%E0%F7%E1%B0%A8%B0%D7%E8%B2%E8%F3%FC%B2%FA%FD%E0%E0%F7%FE%F3%B3%B2%EE%B2%D3%F9%F3%E1%E6%E7%FC%F3%B2%EE%B2%D7%E8%B2%E8%E7%E8%F7%FC%F3%B2%EE%B2%C1%F7%FC%E6%FB%E6%E8%F7%FC%B2%F6%F3%B3%B2%EE%B2%D5%F3%FB%E8%F9%FB%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%D5%F3%FF%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%DA%F3%E1%FB%B2%F8%FD%F9%FD%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F9%B2%F5%FD%E0%F6%F7%B2%F3%E7%E0%E0%F7%E6%FB%F9%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F1%FD%E0%F7%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%C2%E7%FC%E6%E7%F3%F9%B2%F7%E8%FB%FC%B2%F6%FB%E0%F3%B2%F5%FD%E0%F6%F7%B2%FD%E0%E0%FB%B2%FA%F3%E7%B2%F7%E8%B2%F6%F3%FE%F3%F9%FD%B2%C1%D1%DD%C0%DF%B2%E2%F3%F9%F7%E6%F7%B2%F0%F3%E6%F7%FC%B2%FD%E1%F3%F5%F3%FB%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FA%FD%E5%C0%FD%E7%FE%F7%E6%E6%F7%B0%A8%B0%DA%FB%E6%E8%BF%F5%E7%E0%E2%FB%FE%F3%B2%F7%E0%F3%F9%E7%E6%E1%FB%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%F6%F7%C0%FD%E7%FE%F7%E6%E6%F7%B0%A8%B0%D7%E8%F9%E7%E6%F3%E6%E7%B2%FA%FB%E6%E8%BF%F5%E7%E0%E2%FB%FE%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D5%F3%FE%F6%F7%E0%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%FC%E1%E5%F7%E0%B0%A8%B0%D7%E0%F3%FC%E6%E8%E7%FC%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%D0%F3%F9%F3%E0%E0%FB%F9%B2%F0%F7%FA%FB%FC%B2%F5%FD%E0%F6%F7%B2%F6%FB%E6%E8%F3%F9%F7%E8%E7%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F9%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%B0%A8%B0%D0%F3%F9%F3%E0%E0%FB%F9%B2%F0%F7%FA%FB%FC%B2%F5%FD%E0%F6%F7%B2%F6%F7%E8%F3%F9%F7%E8%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E8%FB%FD%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C8%E7%E0%F7%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%E8%FB%FD%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%C8%E7%E0%F7%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%E8%FB%FD%F3%B2%F5%F3%FE%F6%F7%E0%F3%B2%F0%F3%F9%FD%FB%E6%E8%F3%E0%F7%FC%B2%FD%FC%F6%FD%E0%F7%FC%B2%F5%FD%E0%F6%F7%F9%FD%B2%F6%F3%BC%B2%D0%F3%F9%F3%E0%E0%FB%F9%B2%F0%F7%FA%FB%FC%B2%E1%F3%FB%F3%E6%E7%B2%E8%F3%FB%E6%F7%E8%F9%F7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%D5%F3%FE%F6%F7%E0%F3%B2%F0%F3%F9%FD%FB%E6%E8%F3%E0%F7%FC%B2%FD%FC%F6%FD%E0%F7%FC%B2%E8%E7%E0%F7%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%E8%FB%FD%F3%B2%F3%E7%E6%FD%FF%F3%E6%FB%F9%FD%F9%FB%B2%F5%FD%E0%F6%F7%F9%FD%B2%F6%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%D7%F5%FB%FE%F7%E6%E8%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C2%E7%FC%E6%E7%F3%F9%B2%FC%F3%FA%FB%B2%FA%F3%FB%FC%F3%B2%F3%FE%F6%FB%E8%B2%F5%FD%E0%F6%F7%B2%F6%F7%E8%F3%F9%F7%E8%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DE%F3%E1%E6%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%D5%FD%E0%F6%F7%E6%F3%F9%FD%B2%F3%E8%F9%F7%FC%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%E8%FB%FD%F3%B2%FA%F3%E7%B2%F6%F3%A8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%F1%E6%FB%E6%EB%D1%FD%FF%E2%FE%EB%B0%A8%B0%D6%F3%F5%FD%F7%FC%F7%F9%FD%B2%F8%F3%E0%F6%E7%F7%E0%F3%B2%F7%F5%FB%FC%B2%F6%E7%E8%E7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C6%FB%FF%F7%E1%B0%A8%B0%D8%F3%E0%F6%E7%F7%E0%F3%B2%FA%F3%E7%B2%FC%F3%FA%FB%B2%FA%F3%FB%FC%F3%B2%F3%FE%F6%FB%E8%B2%F7%F5%FB%FC%B2%F6%F7%E8%F3%F9%F7%E8%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%C2%F3%FC%E6%F3%FB%FE%F3%B2%FD%E1%FD%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%EA%FB%E6%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%D3%E6%F7%E0%F3%B2%E2%F3%FC%E6%F3%FB%FE%F3%B2%FD%E1%FD%E6%FB%F9%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FD%E4%F7%DD%FC%F7%B0%A8%B0%D3%E7%E0%E0%F7%E0%F3%B2%F7%F5%FB%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%D3%E7%F6%FB%FD%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B0%A8%B0%D3%E7%F9%F7%E0%F3%B2%E8%E7%E8%F7%FC%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B0%A8%B0%D3%E7%F9%F7%E0%F3%B2%F7%E8%B2%E8%E7%E8%F7%FC%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C5%FA%FB%E6%F7%D0%FD%F3%E0%F6%B0%A8%B0%D3%E0%F0%F7%FE%B2%F6%FB%F5%FB%E6%F3%FE%F3%B0%EF%EF
0123456789101112131415161718192021222324252601234567891011121314151617181920212223242526
Zure nabigatzailea ez da bateragarria tresna honekin.

Memory Cards

Klik egin kartetan ezkutatzen dutena ikusteko.

{"typeGame":"FlipCards","author":"","randomCards":true,"instructions":"

Klik egin kartetan ezkutatzen dutena ikusteko.

","showMinimize":false,"itinerary":{"showClue":false,"clueGame":"","percentageClue":40,"showCodeAccess":false,"codeAccess":"","messageCodeAccess":""},"cardsGame":[{"url":"/previews/C__Users_usuario02_Desktop_Arbela(1).jpg","x":0,"y":0,"author":"","alt":"","audio":"","color":"#000000","backcolor":"#ffffff","eText":"","urlBk":"","xBk":0.5226293103448276,"yBk":0,"authorBk":"","altBk":"","audioBk":"","colorBk":"#000000","backcolorBk":"#ffffff","eTextBk":"arbela"},{"url":"/previews/C__Users_usuario02_Desktop_Arkatza_(1).jpg","x":0,"y":0,"author":"","alt":"","audio":"","color":"#000000","backcolor":"#ffffff","eText":"","urlBk":"","xBk":0,"yBk":0,"authorBk":"","altBk":"","audioBk":"","colorBk":"#000000","backcolorBk":"#ffffff","eTextBk":"arkatza"}],"isScorm":0,"textButtonScorm":"Gorde puntuak","repeatActivity":false,"textAfter":"","version":1.3,"percentajeCards":100,"type":3,"showSolution":true,"timeShowSolution":3,"time":3,"msgs":{"msgSubmit":"Bidali","msgClue":"Primeran! Lagungarria hau da:","msgCodeAccess":"Sarbide-kodea","msgPlayAgain":"Ikusi berriro","msgPlayStart":"Klik egin jokoa hasteko","msgScore":"Puntuak","msgErrors":"Hutsegiteak","msgHits":"Asmaketak","msgMinimize":"Minimizatu","msgMaximize":"Maximizatu","msgCool":"Primeran!","msgFullScreen":"Pantaila osoa","msgExitFullScreen":"Atera pantaila osotik","msgSuccesses":"Ondo!|Aparta!|Primeran!|Oso ondo!|Biribila!","msgFailures":"Ez zan horrela! | Akastuna | Ez zuzena | Sentitzen da! | Gaizki!","msgNoImage":"Irudirik gabeko galdera","msgEndGameScore":"Hasi jokoa puntuak gorde aurretik.","msgScoreScorm":"Puntuak ezin dira gorde orri hau ez dalako SCORM pakete baten osagaia.","msgOnlySaveScore":"Bakarrik behin gorde ditzakezu puntuak!","msgOnlySave":"Bakarrik behin gorde dezakezu","msgInformation":"Informazioa","msgYouScore":"Zure puntuazioa","msgAuthor":"Egiletza","msgOnlySaveAuto":"Zure puntuazioa galdera bakoitzaren ondoren gordeko da. Bakarrik behin saiatu zaitezke.","msgSaveAuto":"Galdera bakoitzaren ondoren zure puntuazioa automatikoki gordeko da.","msgSeveralScore":"Puntuak nahi haina aldiz gorde dezakezu","msgYouLastScore":"Gordetako azken puntuazioa hau da:","msgActityComply":"Dagoeneko jarduera egin duzu.","msgPlaySeveralTimes":"Jarduera hau nahi haina aldiz egin dezakezu","msgClose":"Itxi","msgAudio":"Audioa","msgPreviousCard":"Aurrekoa","msgNextCard":"Hurrengoa","msgNumQuestions":"Karta kopurua","msgTrue":"Egia","msgFalse":"Gezurra","msgTryAgain":"Gutxienez galderen %%s asmatu behar duzu informazioa lortzeko. Saiatu berriro.","mgsAllQuestions":"Galderak osatuta!","msgTrue1":"Ondo. Hori da karta.","msgTrue2":"Oker zabiltza. Hori ez da karta.","msgFalse1":"Ondo. Hori ez da karta.","msgFalse2":"Oker zabiltza. Hori da karta.","mgsClickCard":"Egin klik kartan","msgEndTime":"Jokoaren denbora amaitu da. Zure puntu kopurua %s da.","msgEnd":"Amaitu","msgEndGameM":"Jokoa amaitu duzu. Zure puntu kopurua %s da."}}
01
Zure nabigatzailea ez da bateragarria tresna honekin.

Ondoko lizentziak babestua Creative Commons: aitortu-PartekatuBerdin 4.0 Lizentzia