bibliografia

Araugintza

IZENBURUA
EGILEA
ARGITALETXEA
Estilo liburua
Otamendi, M.
Egunkaria, 2001
Euskaltzaindiaren araugintza berria
Alberdi, X.
EHU, 1999
Euskal estilo libururantz : gramatika, estiloa eta hiztegia
Alberdi, X - Sarasola, I
EHU, 2001
Euskaltzaindiaren arauak. 1. 2. 3. karpetak
Euskaltzaindia
Euskaltzaindia, 1999
Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategikoa Batzuen artean Euskaltzaindia, 2008
Zenbait orientabide erregistroen trataeraz Batzuen artean Euskaltzaindia, 2008
Kalko okerrak
Garzia, Joxerra
Eusko Jaurlaritza, 2004
Ortotipografia
Zubimendi, J.R.
Eusko Jaurlaritza, 2004
Estilo-ariketak
Raymond Queneau
Igela, 2005
Administrazio idazkiak
Eizagirrre, J.
IVAP, 1994
Argiro idazteko proposamenak eta teknikak
IVAP-HAEE
IVAP, 1997
Joskera lantegi
Garzia, Joxerra
IVAP, 1997
Zalantza-dantza
IVAP
IVAP, 2000
Galdezka: euskarazko zalantzei erantzunez
IVAP
IVAP, 2003
IVAPeko estilo liburua
IVAP
IVAP, 2005
IVAPeko estilo liburua
IVAP
IVAP, 2005
Euskararen araugintza: arauak eta hiztegi batua
Leitzako IKA
Leitzako IKA, 2005
Idatziak: gonbitak, zorion agurrak, oharrak...
UEMA
UEMA, 2003

 

 

--->> bibliografia <<---

 

_______________________________

EIBZ