hasiera >>> kantak

Tresna ederra

Erreferentzia:
Kukuka, 15. kanta
Kanta:
Zer tresna ederra
den gure gorputza
abia eta geldi egunero gabiltza
dezagun denek munta gure egoitza.

1: Lepo gainean da, gure burua.

2: Espalda besoa, gero eskua.

3: Bularra, sabela, gure erdia.

4: Tresnaren zutabe. Bizkarrezurra.

5: Ixterra, zangoa, lurrean oina.

Moldaketa:

2: Bizkarra, besoa, gero eskua.

5: Izterra, zangoa, lurrean oina.

Proposamena:

Abestia trenez biribilean abestuko dugu. Koplak, guztiak erdira begira daudela, abestian aipatzen diren gorputz atalak gehituz abestuko ditugu.

______________________________

EIBZ