marimaistra A eredurako Haur Hezkuntzako materialak (2008-2009)

Kantak

     

EGURALDIA

  lotura Euria 01
  lotura Euria 02
  lotura Haizea
  lotura Plisti-plasta

GABONAK

  lotura Lo dago
  lotura Olentzero

GARRAIOBIDEAK

  lotura Behin batean
  lotura Behin batean ihes

URTAROAK

  lotura

Loretan lore

  lotura Udazkena