araugintza I 1. saioa / 2. saioa / 3. saioa / 4. saioa / 5. saioa
Araugintza I          
           
           

Gaizki esanak barkatu, eta ongi esanak gogoan hartu

Beste... -a / beste... bat; beste... -ak / beste... batzuk.
Berri

1. Maiz, beste izenlagun zehaztugabearen ordez, zehaztua erabiltzen da. Hau da, bat / batzuk artikulu zehaztugabeak erabili beharrean, mugatuan deklinatzen da. Adibidez:

*Goazen beste lekura.
Goazen beste leku batera.
*Hori beste gauza da.
Hori beste gauza bat da.
*Beste arazoak daude. Beste arazo batzuk daude.

 

2. Berri hitzak honako esanahi hauek ditu:

- Erabili, hondatu edo urratu gabea: oinetako berriak nituen zuk zapaldu arte.
- Orain-oraingoa, egin berria: ogi berriaren usaina gogoko dut.
- Aurreko zerbaiten ordezkoa: zuzendari berria izendatu dute.

Hala ere, badirudi beste adiera bat hasi dela zabaltzen. Horren ondorioz, esapide oker eta gaizki ulertze ugari sortzen da:

*Garaipen berri bat lortu dute. Beste garaipen bat lortu dute.
*Gol berri bat sartu dute. Beste gol bat sartu dute.
*Eraso berri bat jasan beharko dugu. Beste eraso bat jasan beharko dugu.


3. Beste oker bat lehengo egunean, aurreko egunean edo joan den egunean esapideen ordez, *beste egunean erabiltzean datza. Adibidez:

*Beste egunean ez zinen etorri. Lehenengo egunean ez zinen etorri.
*Beste egunean ikusi nuen.
Joan den egunean ikusi nuen.
*Beste egunean izan zen.
Aurreko egunean izan zen.
*Beste egunekoa egin duzu? Aurreko egunekoa egin duzu?

 

LEHENGO EGUNEAN = AURREKO EGUNEAN = JOAN DEN EGUNEAN

Ilari eta Entzi Zubiriren Euskal gramatika osoa liburutik jasoa eta moldatua

 

ariketa Itzuli falta dena

 

     
     
 

araugintza II

Araugintza II

Bibliografia
Helbide elektronikoak
Inprimatzeko bertsioa
Edukiak alfabetikoki