araugintza I 1. saioa / 2. saioa / 3. saioa / 4. saioa / 5. saioa
Araugintza I          
           
           

Aurkibidea

5. saioa  

 

Hasierako ariketa  
  ADITZ SINTAGMA, arauak
               
  teoria  

ADIZKI ALOKUTIBOAK (hikako moldea)

               
  teoria  

ARAZI

ariketa ariketa ariketa ariketa        
  teoria  

ADITZOINEN FORMA

ariketa ariketa ariketa ariketa        
  teoria  

“EKARTZEA MEREZI DU” (*ekartzeak merezi du)

ariketa              
  teoria  

ZENBAIT ADITZEN ERREGIMENA (gonbidatu, iguriki, itxoin, itxaron, deitu, lagundu)

ariketa ariketa ariketa ariketa        
  teoria  

“TOPIKO BIHURTU”

ariketa              
OHIKO AKATSAK  
 
teoria
 

Normalki, legalki... / normalean, legez...

ariketa              
 
teoria
 
Aditzaren aspektua
ariketa ariketa            
 
teoria
  Aditzoina ariketa              
 
teoria
  “-zki-” pluralgilea ariketa              
 
teoria
  “-ke” amaiera duten adizkiak ariketa              
 
teoria
  Nominalizazioa ariketa ariketa ariketa ariketa        
                       
     
     
 

araugintza II

Araugintza II

Bibliografia
Helbide elektronikoak
Inprimatzeko bertsioa
Edukiak alfabetikoki