araugintza I 1. saioa / 2. saioa / 3. saioa / 4. saioa / 5. saioa
Araugintza I          
           
           

Aurkibidea

2. saioa

 

 

Hasierako ariketa  
 

ORTOGRAFIA, arauak

 
  teoria  
ORDINALEN (-GARREN) ETA BANATZAILEEN (-NA) IDAZKERA
ariketa              
  teoria  
ARABERA, *arauera
               
  teoria  
IRITZI, *eritzi
ariketa              
  teoria  

BA-, GABE

ariketa ariketa            
  teoria  
HITZ ELKARTUEN OSAERA ETA IDAZKERA
ariketa ariketa ariketa ariketa        
  ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa  
 

ariketa

ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa    
  teoria  
-(E)Z GERO
ariketa ariketa            
  teoria  
HORI ETA, HORI EDO, *hori ta...
ariketa              
  teoria  
–ARI (-LARI) ATZIZKIAZ
ariketa              
  teoria  
–ARI / -ARIO
ariketa              
  teoria  
“–GO” ATZIZKIA ETA IZEN MULTZOKARIAK
               
ORTOTIPOGRAFIA  
 
teoria
 
• Ordinalak
• Ehunekoak
• Siglak
ariketa ariketa            
 
teoria
 
• Nazioarteko ikurrak: neurriak...
ariketa ariketa            
     
     
 

araugintza II

Araugintza II

Bibliografia
Helbide elektronikoak
Inprimatzeko bertsioa
Edukiak alfabetikoki