araugintza II 1. saioa / 2. saioa / 3. saioa / 4. saioa /  
Araugintza II          
           
           
 

–eLAKO eta –eN atzizkiak,
izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan

euskaltzaindia
116. araua (1113. or.)

Hau da Euskaltzaindiaren erabakia izenak gobernatzen dituen perpaus osagarri jokatuetan erabili beharreko atzizkiez:

info

Aitzakia, albiste, berri, damu, esperantza, froga, hitz, iritzi, irudipen, itxaropen, itxura, kezka, konfiantza, kontu, marka, promesa, seinale, sentimendu, susmo, uste, zantzu, zurrumurru... eta horrelako izenek gobernatzen dituzten perpaus osagarrietan –eLAKO eta –eN atzizkiak erabiliko dira euskara batuan:

  • Ekonomia gaizki doalako berriak ez gintuzke harritu behar.
  • Ameriketara joan zen han hobeto biziko zelako ustean.
  • Berriro elkar ikusiko dugulako esperantza ez dut galdu.
  • Maite gaituztelako seinale da egin diguten harrera beroa.
  • Berriro elkar ikusiko dugun esperantza ez dut galdu.
  • Maite gaituzten seinale da egin diguten harrera ona.
info

Baina euskara batuan ez da egoki perpaus osagarrietan –eLAREN, -eNEKO edo –eNAREN atzizkiak erabiltzea, ez baitute literatur tradizioan aski den adinako lekukotasunik. Beraz, gisa honetako perpausek ez dute lekurik euskara batuan:

  • *Ekonomia gaizki doalaren berriak ez gintuzke harritu behar.
  • *Ameriketara joan zen han hobeto biziko zelaren ustean.
  • *Maite gaituztenaren seinale da egin diguten harrera ona.

 

ariketa Aukeratu egokiena
ariketa Hutsuneak bete
ariketa Parekatu
ariketa Parekatu

 

 

 
     
 

araugintza I

Araugintza I

Bibliografia
Helbide elektronikoak
Inprimatzeko bertsioa

Edukiak alfabetikoki