Kategoriaren artxiboa: Zuzenketa

Zuzenak dira “lau urtetan behin”, “lau urtean behin” eta “lau urtero”?

Galdera:

Egun on. Hauetako zein dago ondo: “lau urtetan behin”, “lau urtean behin”, “lau urtero”?

Erantzuna:

Maiztasuna adierazteko aipatu dituzun hiru aukeren artean, Euskaltzaindiak bakarra onesten du euskara baturako: “lau urtean behin” hain zuzen ere. 110. arauan du arautua afera hau.


a) Inesiboan —NON kasuan— forma mugatua hobesten du; beraz, “lau urtean behin”, eta ez mugagabea den “*lau urtetan behin”.

b) Bestalde, “*lau urtero” bezalako sintagmak ere okertzat jo ditu. [zenbatzailea + izena + -(e)ro] egiturak ez dira egokiak: “hamabost egunero”, “bi astero”,  “zortzi orduro”… 

Zuzenak dira, ordea, [izena + -(e)ro] egiturak: “egunero”, “hamabostero”, “astero”, “orduro”…

c) Bukatzeko, honatx maiztasuna adierazteko beste modu egoki batzuk:

lau urtez behin
lau urtetarik behin lau urtetarik lau urtetara
lau urterik behin lau urtetik behin lau urtetik lau urtera

Informazioa zabaldu nahi baduzu, sar zaitez Euskaltzaindiak argitaratutako Euskara Batuaren Eskuliburua argitalpenean, zenbatzaileak eta maiztasuna izeneko sarreran.

Akta (elebiz)

Eskaera

Nire ikastetxeko behin-behineko ikasketa-burua naiz. Orain dela gutxi hasi naiz lanpostu berri honetan, eta ikusi dut lan handia dagoela itzulpengintzan, batez ere aktak eta dokumentu asko osatu, euskaratu eta bidali behar ditugulako.

Dokumentuak eta aktak ikusita, iruditu zait gehienak eredu zaharretan oinarriturik zeudela, eta itzulpena desegoki samarra zela. Horri gehitu behar diogu administrazioan hizkuntz mota zehatz bat erabiltzen dela, nik menperatzen ez dudana.

Horregatik, eta telefonoz esan nizuen bezala, nire asmoa da zuen esku akta batzuk jartzea, horiek zuzendu eta horien bidez nik erreferentzia bat edukitzea eta eredutzat hartzea.

Nirekin hitz egin zuen pertsonak (barkatu baina ez naiz bere izenaz oroitzen) esan zidan lasai egoteko datuen aldetik. Hemen bidaltzen dizuet datorren asteartean bidali beharreko akta bat.

Beraz, lagunduko didazuelakoan, eta besterik gabe, aldez aurretik zuen laguntza eskertzen dut.

Jarraitu irakurtzen

Data nola adierazi

Galdera

Nafar Gobernuko Hezkuntza Departamenduaren “Educa” programan ez digute ongi itzuli data adierazteko formula, honela dugu-eta:

——————(e)n, ————-ko —————–(a)ren —————-.

Azken marran ez digute deklinabide marka jarri. Nola izan beharko litzateke?

Eskerrik asko aldez aurretik.

Jarraitu irakurtzen

Orduak

Galdera:

Denak ongi daude?

  • Ordu bata da
  • Ordu batak eta laurden dira
  • Ordu bata eta laurden
  • Ordu bat eta erdiak dira
  • Ordu bata laurden gutxi da
  • Ordu batak laurden gutxi dira
Ordu bata da.
Ordu biak dira.
Hirurak dira.
Laurak dira.
Bostak dira.
Seiak dira.
Zazpiak dira.
Zortziak dira.
Bederatziak dira.
Hamarrak dira.
Hamaikak dira.
Hamabiak dira.
  Ordu bata eta laurden da.
Ordu biak eta laurden dira.
Hirurak eta laurden dira.
Laurak eta laurden dira.
Bostak eta laurden dira.
Seiak eta laurden dira.
Zazpiak eta laurden dira.
Zortziak eta laurden dira.
Bederatziak eta laurden dira.
Hamarrak eta laurden dira.
Hamaikak eta laurden dira.
Hamabiak eta laurden dira.
Ordu bat eta erdiak dira.
Ordu bi eta erdiak dira.
Hiru eta erdiak dira.
Lau eta erdiak dira.
Bost eta erdiak dira.
Sei eta erdiak dira.
Zazpi eta erdiak dira.
Zortzi eta erdiak dira.
Bederatzi eta erdiak dira.
Hamar eta erdiak dira.
Hamaika eta erdiak dira.
Hamabi eta erdiak dira.
  Ordu bata laurden gutxi da.
Ordu biak laurden gutxi dira.
Hirurak laurden gutxi dira.
Laurak laurden gutxi dira.
Bostak laurden gutxi dira.
Seiak laurden gutxi dira.
Zazpiak laurden gutxi dira.
Zortziak laurden gutxi dira.
Bederatziak laurden gutxi dira.
Hamarrak laurden gutxi dira.
Hamaikak laurden gutxi dira.
Hamabiak laurden gutxi dira.

Jarraitu irakurtzen