araugintza II 1. saioa / 2. saioa / 3. saioa / 4. saioa /  
Araugintza II          
           
           
 

Aurkibidea

1. saioa
 

 

Hasierako ariketa  
  ADITZ SINTAGMA, arauak
 
  teoria  
“Lehenago etorriko zen; lehenago etorriko zatekeen”
ariketa              
  teoria  
“ARAZI”-ren erregimena
ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa      
  teoria  
Aditz laguntzaile batua
ariketa ariketa ariketa ariketa

ariketa

     
  ariketa ariketa ariketa  
  teoria  
Aditz perifrastikoetako adizki nagusiaren forma
ariketa ariketa ariketa          
  teoria  
“Behar izan” aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin
ariketa ariketa            
  teoria  
“Nahi / gura izan” aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin
ariketa ariketa            
  OHIKO AKATSAK
 
 
teoria
 
Zenbait aditzen erregimena
ariketa              
 
teoria
 
Erdarakadak
               
 
 
Zenbait aditz nahasgarri
ariketa              
 
teoria
 

Adizki hipotetikoak

ariketa              
                       
2. saioa
 

 

Hasierako ariketa  
 

SINTAXIA, arauak

 
  teoria  

“bait-”, *bait

ariketa ariketa            
  teoria  
“Izan ezik”
ariketa ariketa ariketa          
  teoria  
“ –(e)z gero”
  ariketa ariketa          
  teoria  
“Ongi etorri!”
ariketa              
  teoria  

“Egiteko asmoz”

ariketa              
  teoria  
Komunztadura aposizioetan
ariketa              
  teoria  
Izen sintagmen arteko juntadura dela eta
ariketa ariketa ariketa          
  teoria  

Zehar-galdera orokorretako aditz-atzizkia: -eN eta –eNETZ

               
  teoria  

–eLAKO eta –eN atzizkiak, izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan

ariketa ariketa   ariketa ariketa      
 
OHIKO AKATSAK
 
 
teoria
 

“Ezer, inor...” eta antzeko formen erabilera

ariketa ariketa            
 
teoria
 
Kalko batzuk: goizean hortik ibili gara / basoaren zehar / niretzat, oso polita da / abokatura joan naiz
ariketa ariketa            
 
teoria
  “Hobe, hobeki (hobeto)” formen erabilera ariketa              
 
teoria
  “Ere” partikularen erabilera ariketa ariketa            
                       
3. saioa  
  HIZTEGIA, arauak  
  teoria  
Hitz elkartuen osaera eta idazkera
ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa      
  ariketa ariketa ariketa  
  teoria  
HIZTEGI BATUA
               
     
• Baztertutako hitzak
ariketa ariketa            
     
• Hobetsitako hitzak
ariketa ariketa            
     

• Nahasian

ariketa ariketa ariketa          
 
teoria
 
• Nafarrera
ariketa ariketa            
  teoria   www.euskaltzaindia.net ariketa              
  teoria  
www.hiztegia.net
ariketa ariketa ariketa          
     
               
4.saioa
 

 

Hasierako ariketa  
  ONOMASTIKA  
  teoria  
Gai zerrenda
ariketa ariketa            
  teoria  
Zerrenda osoa
               
  teoria  
Erlijioa
               
  teoria  

Estatuak

ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa      
  teoria  

Euskal Herria

ariketa ariketa ariketa ariketa        
  teoria  

Geografia

               
  teoria  

Grezia, Erroma eta Hizkuntzak

               
     
               


 
     
 

araugintza I

Araugintza I

Bibliografia
Helbide elektronikoak
Inprimatzeko bertsioa

Edukiak alfabetikoki