Ondarruko berbak

Zer esan nahi dute hitz hauek? Ondarrutarrek beraiek ere ezagutzen al dituzte?

Pipilinu, famau, trunpalle, borragarrixe, txitxin potin, diarrotsa, errie emon, kikirri euki, zibota, txubilla, intxirrikitun.

Jan ondoren, platera ogiaz garbitu.

Estreinatu gabea.

Trebea izan.

Kolpe bat hartu ondoren irtetzen den kozkorra.

Oihua.

Gorra izan.

Utzi, laga.

Sarri-sarri.

Txikia.

Orain arte ezagutzen genuena gainditzen duena.

Atea bi edo hiru zentimetro irekita dagoenean.