Etiketaren artxiboa: diptongoak

Okerrak: *martxoaren 16ean, *martxoaren 16eko, *martxoaren 16etik, *martxoaren 16era…

Zuzenak: martxoaren 16an, martxoaren 16ko, martxoaren 16tik, martxoaren 16ra…

Hamasei” diptongoz amaitzen da. Diptongoz bukatutako hitzak bokalez bukatutako beste edozein bezala deklinatu behar dira. Hala dio Euskaltzaindiaren 29. arauak: Diptongoz bukatzen diren izenen deklinabidea. Hortaz, bokalez bukatutako beste edozein zenbaki bezalaxe deklinatu behar dugu 16 (hamasei).

Gai honi lotuta, ikus blog honetan bertan argitaratutako beste hiru sarrera hauek ere:

a) Okerrak: *2014ean, *2014eko, *2014etik, *2014era…

b) Okerrak: *irailaren 4ean, *irailaren 4eko, irailaren 4etik, irailaren 4era…

c) Okerrak: *martxoaren 24ean, *martxoaren 24eko, *martxoaren 24etik…

d) Okerrak: *ekainaren 6ean, *ekainaren 6eko, *ekainaren 6etik, *ekainaren 6era…

Okerrak: *irailaren 4ean, *irailaren 4eko, *irailaren 4etik, *irailaren 4era…

Okerrak: *irailaren 4ean, *irailaren 4eko, *irailaren 4etik, *irailaren 4era…; hau da, okerrak dira: *irailaren lauean, *irailaren laueko, *irailaren lauetik, *irailaren lauera…

Zuzenak: irailaren 4an, irailaren 4ko, irailaren 4tik, irailaren 4ra; hau da, zuzenak dira: irailaren lauan, irailaren lauko, irailaren lautik, irailaren laura…

Jarraitu irakurtzen