Etiketaren artxiboa: -a itsatsia

Okerrak: *sakelean, *sakeleko, *sakeletik, *sakelera, *sakeleratu…

Zuzenak: sakelan, sakelako, sakelatik, sakelara, sakelaratu…

Hiztun batzuen ustez, *sakel da hitza eta ez sakela. Uste oker horretatik datoz akats horiek.

Ikus Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuan datorrena:

Jarraitu irakurtzen

Okerrak: *larunbata goizean, *larunbata arratsaldean, *larunbata gauean

Hiztun batzuek bestela uste badute ere,  larunbat da hitza eta ez larunbata. Ikusi Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuko sarrera:

larunbat

Horregatik, okerrak dira *larunbata goizean, *larunbata arratsaldean eta *larunbata gauean.  Hauek dira zuzenak: larunbat goizean, larunbat arratsaldean eta larunbat gauean.

Jarraitu irakurtzen

Okerrak: *irailaren 11a, *irailaren 11ea, *irailaren 11an, *irailaren 11ean

Data idazteko garaian, 11 zenbakiak hamaika arazo sorrarazi ohi du.

     Ea item hauetan zalantzarik duzun!

1. Bihar ….. izanen da.

a) irailaren 11
b) irailaren 11a
c) irailaren 11ea

 

2. Azken bilera ….. egin omen zuten .
a) uztailaren 11n
b) uztailaren 11an
c) uztailaren 11ean

 

3. Zein da zuzena?
a) Uharten, 2013ko irailaren 11n
b) Uharten, 2013ko irailaren 11an
c) Uharten, 2013ko irailaren 11ean

 

4. Zein da zuzena?
a) Uharte, 2013ko irailaren 11
b) Uharten, 2013ko irailaren 11a
c) Uharte, 2013ko irailaren 11ea

 

Zalantzarik izan baduzu, jarrai ezazu sarrera hau irakurtzen. Jarraitu irakurtzen