Etiketaren artxiboa: Izen Sintagma

Partitiboa dela eta (II)

Partitiboa eta GABE postposizioa:

     Bi esaldi hauetan zein da zuzena?

a) Gatz gabe jateko agindu dit sendagileak.
b) Gatzik gabe jateko agindu dit sendagileak.

Zenbaiten ustez b) aldaera bakarrik da zuzena. Uste dute “gabe” postposizioarekin nahitaezkoa dela partitiboa. Uste okerra da, ordea. Bi aldaerak dira zuzenak eta esanahi bera dute. Ikus Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuan datorren sarrera:

Okerra beste hau da: *Gatza gabe jateko agindu dit sendagileak.

Munduko neska jatorrena = Munduko neskarik jatorrena

Superlatiboa eta partitiboa:

      Bi esaldi hauetan, zein da zuzena?

a) Munduko neska jatorrena zara.
b) Munduko neskarik jatorrena zara.

Zenbaiten ustez, b) aldaera bakarrik da zuzena. Uste dute superlatiboaren aurrean nahitaezkoa dela partitiboa. Uste okerra da. Biak dira zuzenak eta biek esanahi bera dute.