Etiketaren artxiboa: Izen Sintagma

Munduko neska jatorrena = Munduko neskarik jatorrena

Superlatiboa eta partitiboa:

      Bi esaldi hauetan, zein da zuzena?

a) Munduko neska jatorrena zara.
b) Munduko neskarik jatorrena zara.

Zenbaiten ustez, b) aldaera bakarrik da zuzena. Uste dute superlatiboaren aurrean nahitaezkoa dela partitiboa. Uste okerra da. Biak dira zuzenak eta biek esanahi bera dute.