Etiketaren artxiboa: Hiztegi Batua

Okerrak: *sakelean, *sakeleko, *sakeletik, *sakelera, *sakeleratu…

Zuzenak: sakelan, sakelako, sakelatik, sakelara, sakelaratu…

Hiztun batzuen ustez, *sakel da hitza eta ez sakela. Uste oker horretatik datoz akats horiek.

Ikus Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuan datorrena:

Jarraitu irakurtzen

Okerrak: *ekiditzen, *ekiditzea, *ekiditzeko…

Esaldi hauek ez dira zuzenak:

 • *Saiatzen gara arazoak ekiditzen, baina ez dugu beti lortzen.
 • *Suteak ekiditzeko hainbat gomendio eman dituzte.
 • *Gure esku omen dago zenbait arrisku ekiditzea.

Honela behar dute zuzenak izateko:

 • Saiatzen gara arazoak ekiditen, baina ez dugu beti lortzen.
 • Suteak ekiditeko hainbat gomendio eman dituzte.
 • Gure esku omen dago zenbait arrisku ekiditea.

Jarraitu irakurtzen

“des-” eta “ez-” aurrizkiak: desberdin, ezberdin…

Uste okerra da desberdin, desberdindu eta desberdintasun baino egokiagoak direla ezberdin, ezberdindu eta ezberdintasun. Sei hitzak daude jasota eta ontzat emanda Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuan. Hona hemen sarrerak:

 

 

 

Okerrak: *irtetzen, *irtetzea, *irtetzeko…

Esaldi hauek ez dira zuzenak:

 • *Lau eta erdietan irtetzen gara eskolatik.
 • *Kostako zaigu krisialdi honetatik irtetzea.
 • *Kalera irtetzeko deia egin dute gizarte eragileek.

Honela behar dute zuzenak izateko:

 • Lau eta erdietan irteten gara eskolatik.
 • Kostako zaigu krisialdi honetatik irtetea.
 • Kalera irteteko deia egin dute gizarte eragileek.

Jarraitu irakurtzen

Euskaltzaindiaren webgunea


Ezinbesteko kontsulta iturria dugu hau. Euskaltzaindiak hainbat zerbitzu eta material jarri ditu denondako eskuragarri bere webgunean: www.euskaltzaindia.net. Post honetan batzuen berri soilik emanen dugu, luzeegi joko baitu bestela: Arau eta gomendioak, Hiztegi Batua, Jagonet kontsulta zerbitzua, Onomastika (izendegiak), Literatura terminoen hiztegia. Ezagutzen ez badituzue, animatu eta proba itzazue.

Jarraitu irakurtzen

*eta abar luze bat: kalko desegokia.

Gaztelaniaren eraginez-edo, maiz entzun edota irakurri izan ditugu esaldi honen antzekoak:

*Eskualdeko artea, literatura, historia, etnografia eta abar luze bat landu ditugu ikastaroan.

Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuan sarrera hau dator “abar” hitzaren azpian:

eta abar (eta abar luze bat kalko desegokia da; erabil horren ordez eta abar, eta abar)

Jarraitu irakurtzen