Kategoriaren artxiboa: Ezberdinak

Itxura batera antzekoak diren arren, ezberdinak dira.

Desberdinak: “Etorri berria den irudipena dut” / “Etorri berria denaren irudipena dut”

Antzekoak dira bi esaldi hauek, baina esanahi ezberdina dute.

     Hiru item hauen bidez saiatuko gara bi esaldien arteko aldea ikusten.

1. “Irudipena dut etorri berria dela”. Bi esaldiotako zeinek adierazten du ideia hori?
a) Etorri berria den irudipena dut.
b) Etorri berria denaren irudipena dut.

 

2. “Etorri berriak duen irudipen bera dut nik ere”. Bi esaldiotako zeinek adierazten du ideia hori?
a) Etorri berria den irudipena dut.
b) Etorri berria denaren irudipena dut.

 

3. “Etorri berria delako irudipena dut” esaldia bi hauetako zeinen parekoa da?
a) Etorri berria den irudipena dut.
b) Etorri berria denaren irudipena dut.

 

Argi ez baduzu zein diren erantzun zuzenak, jarrai ezazu mezua irakurtzen.

Jarraitu irakurtzen

Zer moduz Mikel? / Zer moduz, Mikel?

Bi esaldi hauek, itxuraz oso antzekoak badira ere, esanahiari dagokionez zeharo ezberdinak dira:

  • Zer moduz Mikel?
  • Zer moduz, Mikel?

   Ikus dezagun bien arteko aldea hiru item hauen bidez:

1. Nori idatziko zenioke “Zer moduz Mikel?” esaldia?
a) Zure lagun Mikeli, gutunaren hasieran.
b) Beste lagun bati, Mikelez galdetzeko.

 

2. Noiz idatziko zenuke “Zer moduz, Mikel?” esaldia?
a) Mikeli gutuna idaztean, hasierako agur moduan.
b) Mikel ez den beste bati, Mikeli buruz galdetu nahi diozunean.

 

3. Mikeli mezu bat idaztean, zein erabiliko zenuke?
a) Zer moduz Mikel?
   b) Zer moduz, Mikel?

Erantzunak argi ez badituzu, jarrai ezazu posta irakurtzen.

Jarraitu irakurtzen

Hiru euroko gozokiak / hiru euroren gozokiak

Itxuraz antzekoak izan arren, ezberdinak dira esanahiari dagokionez.

     Item hauen bidez saiatuko gara bi sintagma hauen arteko aldea ikusten.

1. “Hiru euro balio du gozoki bakoitzak”. Bietako zeinek adierazten du ideia hau?
a) Hiru euroko gozokiak
b) Hiru euroren gozokiak

 

2. “Hiru euroren truke eros daitekeen gozoki kopurua”. Bi sintagmetako zeinek adierazten du ideia hau?
a) Hiru euroko gozokiak
b) Hiru euroren gozokiak
 
3. Gasolindegira joan eta berrogei euroren truke eros dezakedan adina gasolio nahi dut. Nola eskatuko diot zerbitzariari?
a) Berrogei euroko gasolioa, mesedez.
b) Berrogei euroren gasolioa, mesedez.

 

Argi ez baduzu zein diren erantzun zuzenak, jarrai ezazu posta irakurtzen.

Jarraitu irakurtzen